Mihails Černousovs (Latvija)

"Politiskie faktori, kas ietekmē reģionālās tendences reģionā"

Dr.iur, zv. Advokāts, SBS (SOCIETY FOR BALTIC SECURITY) valdes priekšsēdētājs.