Biznesa drošības nodrošināšana

Biznesa drošības nodrošināšana Biznesa drošības nodrošināšana

Society for Baltic Security (SBS) sadarbībā ar partneriem, kuriem ir augsti profesionāla pieredze, piedāvā klientiem pakalpojumu klāstu biznesa drošības jomā, kas sevī ietver sekojošus pakalpojumu veidus:

1. Lietišķo partneru pārbaude Eiropas, t. sk. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
teritorijā, kā arī ASV, Krievijas, Ukrainas un citās valstīs.

 
-  Lietišķās reputācijas un citas raksturojošās informācijas pārbaude, kas ir priekšnoteikums jebkuras sadarbības sākumam.
-  Ticamas informācijas saņemšana par potenciālo partneri un negodprātīgas sadarbības risku minimizēšana.
-  Savlaicīga un objektīva partnera analīze, secinājumi par potenciālās sadarbības perspektivitāti.
-  Potenciālo draudu avotu atklāšana, iespējamie ekonomiskie, tiesiskie un citi riski.
-  Psiholoģiskā portreta veidošana.
-  Palīdzība pārrunās ar partneri.
 


2. Biznesa izlūkošana
 
-  Konfidenciālas informācijas savākšana.
-  Vadības lēmumu izstrādāšanas informatīvais nodrošinājums gan stratēģiskā, gan taktiskā līmenī.
-  Savlaicīga personu, kas pieņem lēmumus, uzmanības pievēršana draudiem, kas potenciāli var kaitēt biznesam.
-  Biznesam labvēlīgo apstākļu atklāšana.
-  Konkurentu mēģinājumu atklāšana piekļūt slēgtai informācijai.
-  Risku pārvaldīšana ar mērķi nodrošināt kompānijas efektīvu reaģēšanu uz apkārtējās vides izmaiņām.

3.  Strādājošā personāla un kandidātu, kas pieteicās darbā, pārbaude
 
-  Personāla bīstamu darbību (negodīga konkurence, zādzība, spiegošana, nolaidība, kļūdas) savlaicīga atklāšana un novēršana.
-  Nelojālo darbinieku, slēpto shēmu un mahināciju atklāšana.
-  Personāla kvalitatīva atlase un esošā personāla uzticamības kontrole.
-  Darba intervija
-  Anketas, biogrāfisko un citu kandidātu raksturojošo datu pārbaude.
-  Juridisko dokumentu paketes izstrādāšana darba attiecību jomā.
 
4. Pakalpojuma kontrole
 
-  Uzņēmuma novērtēšana pēc drošības, uzticamības, personāla kvalifikācijas līmeņa, sociālā mērķa un estētiskajiem rādītājiem.
-  Uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes kā uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas faktora kontrole.
-  Mērījumu, izmēģinājumu veikšana, vienas vai vairāku pakalpojumu īpašību novērtēšana un iegūto rezultātu salīdzināšana ar noteiktajām prasībām.
 
 
 5. Konsultācijas par biznesa un personu drošības jautājumiem, jautājumu risināšana kritiskajās situācijās.
 
6. Klienta interešu pārstāvēšana tiesībaizsardzības, muitas un citas institūcijās, analītiskais darbs
 
7. Konfidenciālā rakstura privātizmeklēšana, cilvēku meklēšana Eiropas valstīs, NVS, ASV un citu valstu teritorijās
 
Izmantojot augstākminētus pakalpojumus klients var veidot kompleksa risinājumus augstā profesionālā servisa līmenī, attīstīt produktu un gūt lielāko peļņu.
 
Neatkarīgi no kompānijas darbības veida, klientam tiek izstrādāts vienotais aizsardzības komplekss – drošības koncepcija, kas atbilst starptautiskiem standartiem un apdrošināšanas kompāniju prasībām.