Sponsori

Kļūstot par sponsors konference "SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018", Jūsu uzņēmumam rodas iespēja detalizēti un krāšņi prezentēt savus izstrādājumus, pētījumu rezultātus un veiksmīgās praktiskās realizācijas. 

Sponsora statuss tādas konferences kā „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018":
• uzsver uzņēmuma augstāko līmeni;
• norāda, ka tam ir būtiska vietu tirgū un
• neapšaubāmi profesionāla kopienu atzīs to, kā vienu no nozares līderiem.

Ieguvumi    Zelta sponsors Sudraba sponsors Sponsors
Cena, Eiro (bez PVN) 5 000 3 000 1 000
Apsveikuma runa atvēršanās ceremonijā 5 minūtes 1 minūte
* Uzņēmuma prezentācija (30 minūtes) par vienu no konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018" tēmām     1
* Uzņēmuma partnera/izplatītāja prezentācija par vienu no pabeigtajiem projektiem par konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018"  tēmām    1
Uzņēmuma stends konferences hallē
Mobilais banneris konferences hallē    
Mobilais banneris konferences galvenajā zālē
Mobilais banneris konferences semināru norises vietās
Uzņēmuma logo uz konferences reklāmas banneriem
Uzņēmuma logo uz dalībnieka identifikācijas kartes
Uzņēmuma reklāmas materiāli dalībnieka izdales materiālos  
Intervijas ar uzņēmuma pārstāvjiem konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018"  mājas lapas sadaļā Preses centrs
Uzņēmuma reklāma konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018"  mājaslapā Visās lapās Sponsoru lapā SPonsoru lapā
Bezmaksas dalība konferencē, cilvēku skaits 5 3

1


Papildu iespējas

 

Nosaukums Apraksts  Cena
Pildspalvu sponsors Uzņēmuma logo tiks drukāts uz pildspalvām, kas tiks izdalītas konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018” dalībniekiem 1 500

Bloknotu Sponsors

Uzņēmuma logo tiks drukāts uz bloknotiem, kas tiks izdalītas konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018” dalībniekiem 

500

Identifikācijas karšu sponsors

Uzņēmuma logo tiks drukāts uz identifikācijas karšu auklēm, kas tiks izdalītas konferences „SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018” dalībniekiem 500

Opciju kombinācija tiek apspriesta ar Orgkomiteju atsevišķi