Konsultatīvā padome SBS

Vladimirs Ovčinskijs (KF)Vladimirs Ovčinskijs

Kriminologs, generālmajors policija, tiesību zinātņu doktors. Goda Jurists Krievijas Federācijas (2008).

Biogrāfiskā informācija
Krievijas Interpola biroja Vadītājs (1997-1999).
Iknedēļas "Maskavas News" Juridisko lietu komentātors (1999-2001)
Padomnieks Satversmes tiesas Krievijas Federācijas Priekšsēdētāja (2004-2011).
Ekspertu padomes Komisijas Valsts domes Korupcijas novēršanas (2004) biedrs.
Iekšlietu Ministra Krievijas Federācijas Padomnieks, izpildsekretārs paplašināto darba grupas reformu Krievijas tiesībaizsardzības iestāžu (kopš 2012. gada)
V.S.Ovchinsky - goda SBS loceklis, līdzdibinātājs un pirmais SBS valdes priekšsēdētājs, zinātniskajās konferencēs un semināros par drošību un kriminoloģijas Rīgā daudz reižu dalībnieks.

 

Juris Jasinkevičs (Latvija)Juris Jasinkevičs

Latvijas valsts Interpola Biroja veidotāis un 1992- 2008.g. vadītājs
Latvijas valdības pārstāvis INTERPOLĀ (1993-2009 )
Interpola Eiropas komitējas dalībnieks 1999-2003.g;
Interpola Izpildu komitejas Delegats no Eiropas 2002-2005.g.;
Eiropola Padomes dalībnieks 2007-2009.g.
Juris Yasinkevičs stāvēja pie pirmsākumiem mūsu organizācijas LDDDF / BAAF / SBS , atkārtotu dalībnieks starptautiskā zinātniski - praktiskā konferencēs
 "Sabiedrība . Cilvēks. Drošība " un mūsu Detektīvu Kluba sanāksmes.

 

 

Andrejs Vilks (Latvija)Andrejs Vilks

Kriminologs, Dr.iur, profesors, RSU Juridiskās fakultātes dekāns
Latvijas kriminologs. Juridisko zinātņu doktors, RSU Juridiskas  fakultātes dekāns

1976. g. — absolvējis PSRS Iekšlietu ministrijas Omskas augstāko milicijas skolu.
1981. g. — beidzis PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta adjunktūru.
1993-2003.g. Bijušais Latvijas Kriminoloģijas pētījumu centra vadītājs.
2001.—2005. g. Rīgas Domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
Andrejs Vilks ir goda SBS loceklis, līdzdibinātājs un viens no pirmaiem SBS valdes priekšsēdētājiem, zinātniskajās konferencēs un semināros par drošību un kriminoloģijas Rīgā daudz reižu dalībnieks.

 

Mihails Černousovs (Latvija)MIhails Černousovs

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērināts advokāts. Sertificētais detektīvs. Tiesību doctors. SBS valdes priekššēdētājs.

Izglītība

 1994               Dr.iur. - Nostrificēts tiesību doktora grāds, Latvijas Universitāte.
1987 - 1990     PSRS IeM vadības Akadēmija (Maskavā) – Juridisko zinātņu kandidāts, jurists-pētnieks.
1974 - 1978     PSRS IeM Omskas milicijas augstskola (Omskā)

Darba pieredze

2009 - pašlaik     Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērināts advokāts.
2002 - pašlaik     Biedrības “Baltic Anticriminal Antiterrorist Forum”/ ”Society for Baltic Security” Valdes priekššēdētājs.
1993 - 2008       Biedrības “Latvijas detektīvu un drošības dienesta federacija” Valdes priekšsēdētājs.
1992 - pašlaik     Sertificētais detektīvs.   
1978 - 1991       PSRS IeM: kriminālizmeklēšanas pārvaldes inspektors, kriminālizmeklēšanas nodaļas priekšnieks, Milicijas augstskolas docētājs.

 

Arthur  Chulitsky (Igaunija)Arthur Chulitsky

 
Izglītība:
 
1988. gadā viņš absolvējis Tallinas policijas speciālā vidusskola
2003.gadā viņš absolvējis akadēmiju iekšējās aizsardzības Igaunijas Republikas
 
Darba pieredze:
 
No 1986. līdz 2002. gadam - dažādos amatos Iekšlietu Igaunijas Republikas ministrijas
No 2002. līdz Šobrīd - vadītāja iekšējās kontroles dienesta AS Tallink Grupp
 
Sabiedriskais darbs:

SBS valdes loceklis.
No 2002. gada līdz mūsdienām - viens no dibinātājiem Baltijas anti-krimināltiesību un pretterorisma forumā / SBS.
No 2007. gada līdz iepazīstināt - sekretārs veterānu klubs tiesībaizsardzības spēku Igaunijas Republikas.

 

Valerijs Zemljanovs (Latvija)Valerijs Zemljanovs

Detektīv Kluba SBS Prezidents.
Bijušais Baltijas Starptautiskās akadēmijas docents.
Viens no Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas (LDDDF) dibinātājiem, Baltijas anti-noziedzības un terorisma apkarošanai foruma (BAAF) un SBS dibinātāis.
Izpilddirektors LDDDF-līdz 2010. gadam
Autors 13 izglītības un praktiskās rokasgrāmatas un vairāk nekā 60 publikācijas par drošību darījumu, personas drošību, privāto detektīvu darbību.
Starptautiskās sabiedrisko organizāciju biedrības SBS valdes loceklis.
Specializējas viesnīcu un tūrisma biznesā drošību jomā.