Дайнис Межулис (Латвия)

“Тенденции усовершенствования уголовной ответственности”
Dr. iur. Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors. Žurnāla "Administratīvā un Kriminālā Justīcija" galvenais redaktors.