Andrejs Vilks (Latvija)

"Kriminalitāte un jaunas tehnoloģijas"

Dr.iur, profesors, RSU Juridiskās fakultātes dekāns