Dainis Mežulis (Latvija)

«Kriminālatbildības pilnveides tendences»

Dr. iur. Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors. Žurnāla "Administratīvā un Kriminālā Justīcija" galvenais redaktors.