Vladimir Ovčinskij (Krievija)

“Jaunās tehnoloģijas un to izmantošana policijas darbā”
Iekšlietu Krievijas Federācijas ministra Padomnieks, Policijas Generalis, tiesību zinātņu doktors.