Jakovs Gilinskis (Krievija)

"Noziedzības novēršanas mūsdienu problēmas Baltijā"
Autors vairāk nekā 510 zinātnisko publikāciju. Kriminologs, tiesību zinātņu doktors, profesors.