Detektīvdarbības likums

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt detektīvdarbības kā īpaša komercdarbības veida tiesisko pamatu un subjektu loku, reglamentēt to tiesības un pienākumus. 2.pants. (1) Detektīvdarbība ir…
Subscribe to this RSS feed