Policijas darbības kontroles nepieciešamība

Policijas iestādes, tām noteiktās kompetences ietvaros, pilda būtisku lomu dažādā rakstura situāciju un konfliktu risināšanā, nodrošinot sabiedrības interešu ievērošanu. Par aktuālu ir uzskatāms jautājums, kas…
Subscribe to this RSS feed