Eiropas aresta orderis

Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas kontinentā izveidojies starptautiskās sadarbības cīņā ar noziedzību mehānisms ir viens no svarīgākajiem elementiem vispārējā Eiropas integrācijā, kura aptver dažādas starptautiskas sadarbības…

Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2009

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, ASV un Kipras vadošie kriminologi, speciālisti drošības jomā, detektīvi un politiķi uzstājās konferencē ar 25 referātiem. Diskusijās piedalījās…

Nepilngadīgo noziedzība

Latvija aizvien ir viena no Eiropas līderēm apcietināto personu īpatsvara ziņā. Valsts līmenī būtu nospraužams mērķis mazināt to cilvēku skaitu, kas atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Līdz…
Subscribe to this RSS feed