Krimināllietas

Advokāti nodrošina klientu interešu aizsardzību krimināllietās.Procesuālo kārtību krimināllietās Latvijas Republikas teritorijā nosaka Latvijas Kriminālprocesa likums. Kriminālprocesa likuma noteiktā procesuālā kārtība ir vienota un obligāta visās…

Juridiskie pakalpojumi

Advokāts sniedz juridisko palīdzību krimināltiesībās šādos jautājumos:- Aizstāv un pārstāv klienta intereses un likumiskās intereses:tiesās;prokuratūrā;pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs;valsts un pašvaldību institūcijās;pēc nepieciešamības arī citās iestādēs.- Pārstāv…
Subscribe to this RSS feed