Biznesa drošības nodrošināšana

SBS Baltic Security sadarbībā ar saviem partneriem piedāvā saviem klientiem pakalpojumu klāstu biznesa drošības jomā.

1. Lietišķo partneru pārbaude Eiropas, t. sk. Latvijas teritorijā, kā arī NVS, ASV un citās valstīs

 • Lietišķās reputācijas un citas raksturojošās informācijas pārbaude, kas ir priekšnoteikums jebkuras sadarbības sākumam.
 • Ticamas informācijas saņemšana par potenciālo partneri un negodprātīgas sadarbības risku minimizēšana.
 • Savlaicīga un objektīva partnera analīze, secinājums par potenciālās sadarbības perspektivitāti.
 • Potenciālo draudu avotu atklāšana, iespējami ekonomiskie, tiesiskie un citi riski.
 • Psiholoģiskā portreta veidošana.
 • Palīdzība pārrunās ar partneri.

2. Biznesa izlūkošana

 • Konfidenciālas informācijas savākšana.
 • Lēmumu izstrādāšanas informatīvais nodrošinājums gan stratēģiskā, gan taktiskā līmenī.
 • Savlaicīga vadības uzmanības pievēršana draudiem, kas potenciāli var kaitēt biznesam.
 • Konkurentu mēģinājumu atklāšana piekļūt slēgtai informācijai.
 • Risku pārvaldīšana ar mērķi nodrošināt kompānijas efektīvu reaģēšanu uz apkārtējās vides izmaiņām.

3. Strādājošā personāla un kandidātu pārbaude

 • Personāla bīstamu darbību (negodīga konkurence, zādzība, spiegošana, nolaidība, kļūdas) novēršana un savlaicīga atklāšana.
 • Nelojālo darbinieku, slēpto shēmu un mahināciju atklāšana.
 • Personāla kvalitatīva atlase un esošā personāla uzticamības kontrole.
 • Darba interviju vešana.
 • Anketas, biogrāfisko un citu kandidātu raksturojošo datu pārbaude.
 • Juridisko dokumentu paketes izstrādāšana darba attiecību jomā.

4. Servisa kontrole

 • Kompānijas novērtēšana pēc drošības, uzticamības, personāla kvalifikācijas līmeņa, sociālā mērķa un estētiskajiem rādītājiem.
 • Pakalpojumu kvalitātes kā uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas faktora kontrole.
 • Mērījumu, izmēģinājumu veikšana, vienas vai vairāku pakalpojumu īpašību novērtēšana un iegūto rezultātu salīdzināšana ar noteiktajām prasībām.

5. Konsultācijas par biznesa un personu drošības jautājumiem, jautājumu risināšana kritiskajās situācijās

 

6. Klienta interešu pārstāvēšana tiesībaizsardzības, muitas un citas institūcijās, analītiskais darbs

 

7. Konfidenciālā rakstura privātizmeklēšana, cilvēku meklēšana Eiropas valstīs, NVS, ASV un citu valstu teritorijās

Izmantojot šos pakalpojumus klients var veidot kompleksa risinājumus augstā profesionālā servisa līmenī, attīstīt produktu un gūt lielāko peļņu.

Neatkarīgi no kompānijas darbības veida, klientam tiek izstrādāts vienotais aizsardzības komplekss – drošības koncepcija, kas atbilst starptautiskiem standartiem un apdrošināšanas kompāniju prasībām.