Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi Juridiskie pakalpojumi

Advokāts sniedz juridisko palīdzību krimināltiesībās šādos jautājumos:
- Aizstāv un pārstāv klienta intereses un likumiskās intereses:
tiesās;
prokuratūrā;
pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs;
valsts un pašvaldību institūcijās;
pēc nepieciešamības arī citās iestādēs.
- Pārstāv klientus, kuriem ir tiesības uz aizstāvību, un notiesāto personu aizstāvība;
- Izstrādā aizstāvības pozīciju;
- Pēc nepieciešamības izbrauc uz ieslodzījumu vietu;
- Dažādu procesuālo dokumentu sastādīšana jebkurā procesa stadijā (prasības pieteikums tiesai, sūdzības, lūgumi, izlīgumi, kompensācijas pieteikumi u.c.);
- Pēc nepieciešamības vākt pierādījumus un informāciju, pieprasot visus nepieciešamos dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām un citām iestādēm.
 Aizstāvība kriminālprocesā
Aizstāvības taktikas izstrāde
Piedalīšanās izmeklēšanas darbībās pirmstiesas kriminālprocesā
Procesuālo piespiedu līdzekļu pārsūdzēšana
Aizstāvības nodrošināšana tiesā